Oferta

Księgowość

Poprowadzimy księgowość Państwa firmy w sposób profesjonalny, rzetelny i przede wszystkim bezpieczny. Na bieżąco analizujemy zmiany w prawie podatkowym.

OFERUJEMY:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie Ksiąg Przychodów i Rozchodów,
 • prowadzenie rozliczeń Ewidencji Ryczałtowych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie rejestrów dla podatku od towarów i usług,
 • prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
 • sporządzanie i składanie sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie i składanie deklaracji VAT, PIT, CIT,
 • reprezentowanie przed Urzędem Skarbowym, ZUS oraz innymi organami,
 • pomoc podczas kontroli podatkowych.

Kadry i Płace

Zapewniamy kompleksową obsługę kadrowo-płacową: naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie deklaracji i prowadzenie dokumentacji pracowniczych.

USŁUGI PŁACOWE
W zakres usług płacowo-kadrowych wchodzi:

 • sporządzanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych,
 • sporządzanie list płac, prowadzenie kartotek wynagrodzeń,
 • rozliczanie miesięcznych zaliczek z tytułu podatku dochodowego pracowników,
 • sporządzanie informacji rocznych o uzyskanych dochodach PIT-8A, PIT-11,
 • kompleksową obsługę rozliczeń z ZUS, naliczanie składek i sporządzanie wszelkich deklaracji ZUS,
 • wystawianie zaświadczeń Rp7;
 • przygotowywanie dokumentów dla organów kontrolujących /ZUS, Urząd Skarbowy, PIP/,
 • wystawianie świadectw pracy,
 • prowadzenie akt personalnych pracowników,
 • monitorowanie wykorzystania urlopów pracowniczych,
 • kontrola ważności okresowych badań lekarskich pracowników,
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej zgodnie z prawem pracy i z zasadami rozliczeń podatkowych,
 • wystawianie dokumentów kadrowych na życzenie pracodawcy bądź pracownika.

Zapraszamy do współpracy!

Zadzwoń +48 76 862 07 20